Ημερολόγια 2023
Τιμοκατάλογος Ημερολογίων 2023

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15055,00 €80,56 €149,92 €214,88 €279,84 €344,48 €
150 x 15055,00 €97,44 €174,88 €252,00 €320,73 €382,96 €
220 x 10055,00 €97,44 €174,88 €252,00 €320,73 €382,96 €
220 x 15065,76 €116,00 €212,00 €291,75 €365,00 €438,25 €
300 x 11065,76 €116,00 €212,00 €291,75 €365,00 €438,25 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15060,56 €109,92 €199,84 €280,92 €350,56 €419,82 €
150 x 15077,76 €134,88 €240,92 €325,00 €409,46 €493,92 €
220 x 10077,76 €134,88 €240,92 €325,00 €409,46 €493,92 €
220 x 15096,32 €172,00 €285,00 €391,50 €498,00 €604,50 €
300 x 11096,32 €172,00 €285,00 €391,50 €498,00 €604,50 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15057,96 €106,40 €192,48 €274,46 €341,82 €409,37 €
150 x 15074,88 €129,44 €234,46 €315,50 €396,73 €477,96 €
220 x 10074,88 €129,44 €234,46 €315,50 €396,73 €477,96 €
220 x 15092,16 €164,00 €275,50 €377,25 €479,00 €580,75 €
300 x 11092,16 €164,00 €275,50 €377,25 €479,00 €580,75 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15086,72 €152,80 €261,82 €356,92 €451,64 €546,74 €
150 x 150109,76 €194,46 €316,92 €439,00 €561,46 €611,92 €
220 x 100109,76 €194,46 €316,92 €439,00 €561,46 €611,92 €
220 x 150144,32 €235,50 €399,00 €562,50 €654,00 €817,50 €
300 x 110144,32 €235,50 €399,00 €562,50 €654,00 €817,50 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21065,76 €116,00 €212,00 €291,75 €365,00 €438,25 €
210 x 29796,00 €172,00 €285,00 €391,50 €498,00 €604,50 €
297 x 420152,00 €245,00 €418,00 €519,00 €692,00 €865,00 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21092,16 €164,00 €275,50 €377,25 €479,00 €580,75 €
210 x 297144,00 €235,50 €399,00 €562,50 €654,00 €817,50 €
297 x 420215,50 €359,00 €574,00 €861,00 €1.148,00 €1.435,00 €

Οι παραπάνω τιμές αφορούν εκτύπωση σε χαρτί Velvet ή Illustration 150 gsm και δεν περιλαμβάνουν Σχεδιασμό και Φ.Π.Α.