Ημερολόγια 2022
Τιμοκατάλογος Ημερολογίων 2022

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15055,00 €79,00 €146,80 €210,20 €273,60 €336,70 €
150 x 15055,00 €95,10 €170,20 €245,00 €311,39 €371,28 €
220 x 10055,00 €95,10 €170,20 €245,00 €311,39 €371,28 €
220 x 15064,00 €112,50 €205,00 €281,25 €351,00 €420,75 €
300 x 11064,00 €112,50 €205,00 €281,25 €351,00 €420,75 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15059,00 €106,80 €193,60 €271,56 €338,08 €404,26 €
150 x 15075,40 €130,20 €231,56 €311,00 €390,78 €470,56 €
220 x 10075,40 €130,20 €231,56 €311,00 €390,78 €470,56 €
220 x 15092,80 €165,00 €271,00 €370,50 €470,00 €569,50 €
300 x 11092,80 €165,00 €271,00 €370,50 €470,00 €569,50 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15056,50 €103,50 €186,70 €265,78 €330,26 €394,91 €
150 x 15072,70 €125,10 €225,78 €302,50 €379,39 €456,28 €
220 x 10072,70 €125,10 €225,78 €302,50 €379,39 €456,28 €
220 x 15088,90 €157,50 €262,50 €357,75 €453,00 €548,25 €
300 x 11088,90 €157,50 €262,50 €357,75 €453,00 €548,25 €

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 15083,80 €147,00 €250,26 €339,56 €428,52 €517,82 €
150 x 150105,40 €185,78 €299,56 €413,00 €526,78 €568,56 €
220 x 100105,40 €185,78 €299,56 €413,00 €526,78 €568,56 €
220 x 150137,80 €222,50 €373,00 €523,50 €602,00 €752,50 €
300 x 110137,80 €222,50 €373,00 €523,50 €602,00 €752,50 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21064,00 €112,50 €205,00 €281,25 €351,00 €420,75 €
210 x 29792,50 €165,00 €271,00 €370,50 €470,00 €569,50 €
297 x 420145,00 €231,00 €390,00 €477,00 €636,00 €795,00 €

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 21088,90 €157,50 €262,50 €357,75 €453,00 €548,25 €
210 x 297137,50 €222,50 €373,00 €523,50 €602,00 €752,50 €
297 x 420202,50 €333,00 €522,00 €783,00 €1.044,00 €1.305,00 €

Οι παραπάνω τιμές αφορούν εκτύπωση σε χαρτί Velvet ή Illustration 150 gsm και δεν περιλαμβάνουν Σχεδιασμό και Φ.Π.Α.