Ημερολόγια 2020
Τιμοκατάλογος Ημερολογίων 2020

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 150$55.00$79.00$146.80$210.20$273.60$336.70
150 x 150$55.00$95.10$170.20$245.00$311.39$371.28
220 x 100$55.00$95.10$170.20$245.00$311.39$371.28
220 x 150$64.00$112.50$205.00$281.25$351.00$420.75
300 x 110$64.00$112.50$205.00$281.25$351.00$420.75

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 7, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 150$59.00$106.80$193.60$271.56$338.08$404.26
150 x 150$75.40$130.20$231.56$311.00$390.78$470.56
220 x 100$75.40$130.20$231.56$311.00$390.78$470.56
220 x 150$92.80$165.00$271.00$370.50$470.00$569.50
300 x 110$92.80$165.00$271.00$370.50$470.00$569.50

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 150$56.50$103.50$186.70$265.78$330.26$394.91
150 x 150$72.70$125.10$225.78$302.50$379.39$456.28
220 x 100$72.70$125.10$225.78$302.50$379.39$456.28
220 x 150$88.90$157.50$262.50$357.75$453.00$548.25
300 x 110$88.90$157.50$262.50$357.75$453.00$548.25

Ημερολόγιο Επιτραπέζιο, Φύλλα: 13, Όψεις: 2

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
100 x 150$83.80$147.00$250.26$339.56$428.52$517.82
150 x 150$105.40$185.78$299.56$413.00$526.78$568.56
220 x 100$105.40$185.78$299.56$413.00$526.78$568.56
220 x 150$137.80$222.50$373.00$523.50$602.00$752.50
300 x 110$137.80$222.50$373.00$523.50$602.00$752.50

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 7, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 210$64.00$112.50$205.00$281.25$351.00$420.75
210 x 297$92.50$165.00$271.00$370.50$470.00$569.50
297 x 420$145.00$231.00$390.00$477.00$636.00$795.00

Ημερολόγιο Τοίχου, Φύλλα: 13, Όψεις: 1

Διάσταση50 Τεμ.100 Τεμ.200 Τεμ.300 Τεμ.400 Τεμ.500 Τεμ.
150 x 210$88.90$157.50$262.50$357.75$453.00$548.25
210 x 297$137.50$222.50$373.00$523.50$602.00$752.50
297 x 420$202.50$333.00$522.00$783.00$1,044.00$1,305.00

Οι παραπάνω τιμές αφορούν εκτύπωση σε χαρτί Velvet ή Illustration 150 gsm και δεν περιλαμβάνουν Σχεδιασμό και Φ.Π.Α.