Μήκος Ρολού (Σπείρα του Αρχιμήδη)
Πως υπολογίζουμε το μήκος ενός ρολού π.χ. ρολό πλαστικοποίησης, χαρτιού, ταινίας κ.λ.π.

Ρολό Πλαστικοποίηση
Στοιχεία Ρολού Πολλές φορές, μας έχει χρειαστεί, να υπολογίσουμε το μήκος ενός υλικού σε ρολό.
Για να υπολογίσουμε το συνολικό μήκος ενός ρολού (π.χ. πλαστικοποίηση, χαρτί, ταινία κ.λ.π.) έχουμε δημιουργήσει μια απλή εφαρμογή.
Θα χρειαστούμε τις εξής παραμέτρους:
  • A. Εξωτερική Διάμετρο σε mm (Χιλιοστά)
  • B. Εσωτερική Διάμετρο σε mm (Χιλιοστά)
  • Γ. Πάχος Υλικού σε mm (Χιλιοστά)

*Εϊναι σημαντικό όλες οι μονάδες να είναι σε Χιλιοστά.Εξωτερική Διάμετρος σε mm (Χιλιοστά)
Εσωτερική Διάμετρος σε mm (Χιλιοστά)
Πάχος Υλικού σε mm (Χιλιοστά)

Υπολογισμός...